Vítejte na stránkách mysliveckého spolku POHOŘELICE - KOMÁROV

Myslivecký spolek PK Pohořelice hospodaří v honitbě pronajaté od honebního společenstva Pohořelice - Komárov. Honebnímu společenstvu byla honitba uznána rozhodnutím Okresního úřadu ve Zlíně, č.j. zem 740/53/93-40 dnem 3.3.1993, s názvem Pohořelice - Komárov. Rozloha honitby je 613,43 ha. Výměra lesa je 114 ha, pole 492 ha. Srnčí zvěř není normována loví se ročně průměrně kolem 20 kusů. Zajíc normovaný stav je 110 kusů,minimální 31 kusů, loví se ročně kolem 20 kusů . Bažant normovaný stav 123 kusů, minimální 31 kusů, loví se ročně kolem 25 kusů. Jinak se v honitbě loví zvěř černá průměrně kolem 25 kusů ročně, sporadicky zvěř jelení a daňčí. Členská základna spolku kolísá mezi 20 - 25 členy

Upozornění :

Naše stánky slouží k informování členů mysliveckého spolku o jeho činnosti a k prezentaci myslivosti.

Komárovský hajný