OMLUVA a přehled akcí 2016

10.07.2016 16:51

OMLOUVÁME se za odmlčení, které bylo způsobeno  redakční radou a technickými problémy. Rada byla reorganizována , Mgr.Kábrta nahradil redaktor Klofáč Miroslav.

 Letošní události: Sdružení se uspěšně a bezproblémově transformovalo na spolek, přijalo nové stanovy a provozní řád pro úsek Pohořelice a Komárov. Byli přijati noví členové spolku, do úseku Pohořelice paní Jitka Polášková a do úseku Komárov pan Miroslav Klofáč, po úspěšném absolvování zkoušek z myslivosti - BLAHOPŘEJEME.

 Úsek KOMÁROV v jarních měsících vybudoval v rámci ozelenění pozemků obce Komárov ve spolupráci s obcí novou oplocenku a osadil ji materiálem dodaným obcí. Jednalo se o akci myslivci společně s občany za zlepšení životního prostředí. Motivace této činnosti je od starostky obce paní Zapletalové, která připravuje pokračování této činnosti využitím dotačních titulů životního prostředí. Zarážející je absolutně negativní postoj vedení Plemenářských služeb Otrokovice, které činí veškeré možné kroky k potlačení tohoto projektju. Dle našeho názoru, by takovéto organizacoe, po dlouhodobé a pokračující devastaci životního prostředí, naopak měly tyto akce podporovat a na svoje náklady. Je smutné, že opak je pravdou.  Dále dne 9.7.2016 zorganizoval tradiční střeleckou soutěž o pohár Komárovského hajného 32 ročník. Výsledky a foto budou zveřejněny dodatečně.

 Úsek POHOŘELICE zorganizoval pro starostu obe trfadiční střeleckou soutěž zastupitelů okolních obcí o pohár Pohořelského starosty. Dále zorganizoval pro obec Pohořelice dětský den za účasti dětí s rodiči za hojné účasti Akce se podařila a je velmi kladně hodnocena vedením obce. Hlavní organizátorka úspěšné akce je paní Jitka Polášková ale svůj podíl mají i ostatní členové úseku. Úsek dále zahájil tradiční odchov bažantích kuřat z řízeného chovu. Hlavní organizátor pan Zdeněk Lapčík předseda spolku. Výsledky a foto budou zveřejněny dodatečně. 

MC

Kontakt

myslivcipohorelice Pohořelice, Školní, č.p. 35
763 61 Napajedla
IČ : 4847214
hospodář:731118762,577944592,
jednatel :605777489
předseda:605563126
myslpohkom@seznam.cz